FDV dokumentasjon: Hva det er og hvorfor du trenger det

31 mai 2023
Eivind Øi

FDV dokumentasjon er viktig for virksomheter som ønsker å opprettholde en høy standard for drift og vedlikehold. FDV er en forkortelse for «forvaltning, drift og vedlikehold», og dokumentasjonen inneholder viktig informasjon om bygninger, eiendommer og utstyr. Det kan være alt fra plantegninger og tekniske beskrivelser til garantier og vedlikeholdsplaner. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva FDV dokumentasjon er, hvorfor det er viktig og hvordan det kan bidra til en mer effektiv drift for din bedrift.oljeutskillere

Hvorfor trenger du FDV dokumentasjon?

FDV dokumentasjon er nødvendig for å opprettholde en trygg, pålitelig og effektiv drift. Med en omfattende dokumentasjon kan man enkelt identifisere hva som trengs for å opprettholde utstyret eller bygningene, hvilke garantier som er gjeldende og hvilke vedlikeholdsplaner som er satt. På denne måten kan man også sikre at alt blir ivaretatt i henhold til gjeldende lover og regler, og man kan minimere risikoen for feil eller ulykker som kan føre til økonomiske tap eller personskader. FDV dokumentasjon hjelper dermed din bedrift med å redusere og unngå uforutsette kostnader knyttet til drift og vedlikehold.

Hvordan FDV dokumentasjon bidrar til en mer effektiv drift

Med en klar og omfattende FDV dokumentasjon kan man kartlegge relevante oppgaver og programmet tidsplaner for tiltak. Det betyr at man kan være proaktiv når det kommer til vedlikehold, i stedet for å være reaktiv når et problem allerede har oppstått. Tidsplanen kan også bidra til å identifisere planlagte periodevis økning i oppgaver eller behov. Et godt vedlikehold kan redusere antall nedetider – noe som igjen øker omsetningen.

FDV dokumentasjon og digitalisering

Det er ikke uvanlig at bedrifter som fortsatt holder seg til gammeldags papirbasert FDV dokumentasjon har en ineffektiv drift. I dag er digitalisering helt essensielt for bedrifter som ønsker å håndtere dokumentasjon på en mer effektiv måte. Med en digital løsning, som en FDV programvare, kan man enkelt og raskt legge til enheter, påkoste igangsettingsarbeid, opprette vedlikeholdsplaner og gi informasjon til ansvaret ditt. På denne måten kan man enkelt søke eller kategorisere gjeldende informasjon, og dette kan deles med ansatte for å unngå kommunikasjonsfeil og utføringsfeil. Sist men selvfølgelig ikke minst, ved bruk av en programvare oppnås også en effektiv overvåking av alle aktivitetene og tilhørende arbeid, noe som gir ledelsen mulighet for å ha forutsigbarhet i bedriftens økonomi og drift.

Flere nyheter